Plastikposer i genanvendt plastik med logotryk

Plastikposer i genanvendt plastik med logotryk kan vi levere i det format og den tykkelse af folie du ønsker, og med dit tryk i en eller flere farver. Poserne kan naturligvis også leveres med hankforstærkning og bundfals m.v.
Poserne kan også produceres i BIOplast.

Vi anbefaler, at du læser information nederst på siden, samt benytter dig af de nyttige links, inden du beslutter dig for valget af poser.

Poser i 100% genbrugt plastik eller i BIO plastik, med logotryk. BetterGoGreen.dk

Plastikposer i genanvendt plastik

Plastikposer i genanvendt plastik:
-poserne vil have en mat overflade – let nubret
-de vil ikke være helt kridt-hvide
-der kan være grå-hvide ”nistere” i trykket
-ved tryk til kant vil der være ½ – 2mm hvid kant, fordelt i hver side af posen, hvor trykket ikke dækker helt
Kliché: Der bruges temmelig dyre stålklichéer til disse poser, fordi folien er lidt grov i det.

Poseafgift til SKAT vil svare til afgiften der er på almindelige plastikposer, dvs. kr. 73,46 pr. kg.
Se mere på denne www adr.: https://info.skat.dk/data.aspx?oid=1946708

Læs evt. mere information længere nede på siden…
Kontakt os: Tlf.: 7070 7377
Mail: info@bettergogreen.dk

BIOplastikposer med tryk

Der er den fordel, at når plast fremstillet af biomasse ender i affaldsforbrændingen, er det CO2-neutralt. Der udledes nemlig kun lige så meget CO2 til atmosfæren ved afbrænding, som planterne har optaget, da de voksede. Bioplast er alligevel ikke helt CO2-neutralt, for der skal bruges energi til at dyrke BIOmassen og til at omdanne det til plast.

Materialer af: Sukkerrør; Majs

Minimum bestilling:
Fra ca. 20.000-25.000 stk., alt efter størrelse på poserne.

Poseafgift til SKAT vil svare til afgiften på almindelige plastikposer, dvs. kr. 73,46 pr. kg.
Se mere på denne www adr.: https://info.skat.dk/data.aspx?oid=1946708

Læs evt. mere information længere nede på siden…
Kontakt os: Tlf.: 7070 7377
Mail: info@bettergogreen.dk

Men hvad skal jeg vælge af plastikposer?

Det er helt din egen beslutning, som du har det bedst med, og som passer til dig og din virksomhedsprofil. Læs herunder så du kan danne din egen mening…

LDPE plastikposer, BIOplastikposer – eller OXO-degradable plastik poser?

Plastik er lavet af råolie, men det kan f.eks. også laves af majs eller sukkerrør.
Der er store udfordringer forbundet med dette. Fortsætter vi med den robuste og bedst genanvendelige plasttype LDPE plast, så går det ud over vores oliereserver, som eksperterne forudser, vil blive tømt inden for de næste 40 år. Desuden skaber vores forbrug af fossile brændstoffer globale klimaforandringer, og det kan få alvorlige konsekvenser for både mennesker og natur. Vi må derfor prøve at skifte olien ud med andre råstoffer, som er bedre for klimaet.

Det gælder også i produktionen af plastikposer

Der er for fuld styrke gang i udviklingen af nye typer plast, som er lavet af biomasse. BIOmasse er et organisk materiale som majs, sukkerrør, bambus eller halm. I modsætning til olie, er biomasse en ny ressource. Der er også den fordel, at når plast fremstillet af biomasse ender i affaldsforbrændingen, er det CO2-neutralt. Der udledes nemlig kun lige så meget CO2 til atmosfæren ved afbrænding, som planterne har optaget, da de voksede. Bioplast er alligevel ikke helt CO2-neutralt, for der skal bruges energi til at dyrke BIOmassen og til at omdanne det til plast.

Et bionedbrydeligt produkt forbliver derfor et engangsprodukt, der skal ende på et forbrændingsanlæg og ikke fejlagtigt ende i naturen som ”kompost”.
DERFOR – brug plastposerne igen og igen, og når de ikke kan bruges mere, så skal de smides ud sammen med al anden affald til renovation eller leveres rette sted på de kommunale genbrugsstationer. Herfra sorteres det i nogle tilfælde til genbrug og ellers til forbrænding og omdannes til energi.

Kan BIOplastik genanvendes?

Nogle typer bioplast kan komposteres. Det kræver dog at de rette mikroorganismer er til stede, og at temperatur og fugtighed kan styres. Det kan kun foregå i et industrielt komposteringsanlæg og ikke i en almindelig kompostbeholder i haven. Man kan heller ikke smide en pose af BIOplastik i naturen og så regne med, at den forsvinder!

Hvor langt er man med BIOplastik?

Forskere er kommet langt i forhold til at kunne omdanne biomasse til polymerer (plastens byggesten). Men der er langt endnu. Bioplast er dyrere at fremstille, og der er mange ting som bioplast ikke kan bruges til endnu. Der er ikke den samme styrke, og det er svært at genanvende.

Ulemper ved BIOplastik?

Kan der mon være en ulempe ved at lave bioplast af majs eller andre fødevareafgrøder. Hvis plastindustrien begynder at indkøbe større mængder af f.eks. majs og sukkerrør, vil prisen på majs og sukkerrør til mad stige globalt. Det vil gå ud over fattige mennesker i lande, hvor disse afgrøder er de vigtigste fødevarer. Så, hvis bioplast skal være et bæredygtigt alternativ til oliebaseret plast, mon så ikke, at det må laves på affaldsprodukter som halm eller lignende?

Hvad er OXO-degradable plastik?

Det såkaldte oxo-degradable plastik og anden additiv-tilførte plast er ikke bioplast
Eksperter fra plast-, affaldshåndterings- og miljøbeskyttelsesindustrien udtrykker alvorlige bekymringer over disse produkter. Flere af disse OXO-biodegradable plast producenter hævder, at plasten er “nedbrydelig”, “oxo-nedbrydelige”, “oxo-biologisk nedbrydelige” eller “oxo-fragmenterbare” og undertiden endda “komposterbare” uden at give nogen form for bevis på det.
Disse produkter er fremstillet af konventionel plast og suppleret med specifikke tilsætningsstoffer for at efterligne bionedbrydning.

I sandhed letter disse tilsætningsstoffer imidlertid kun en fragmentering af materialerne, som ikke nedbrydes fuldt ud, men nedbrydes til meget små fragmenter, der forbliver i miljøet – en proces, der mere præcist vil blive beskrevet med udtrykket “oxo-fragmentering”.
Påstande om “oxo-nedbrydelighed” kan lyde tiltalende, alligevel er de vildledende, da de ikke kan verificeres på grund af mangel af en standardspecifikation, dvs. et eksplicit sæt af krav, der skal opfyldes ved produktionen af dette produkt.

Genbrug mere

Hjælp andre

Ryd op

Brug fornuften