Miljørigtige papirposer med logotryk

Miljørigtige papirposer med logotryk er et stærkt alternativ til plastikposer med logotryk.

“Selv om både FN og forskere igen og igen har påvist at udnyttelse og produktion af flere træbaserede produkter er en væsentlig del af løsningen på verdens CO2 problemer, så trives myten om danske og skandinaviske tryksager og papir desværre stadig…”

Vi tilbyder – du tager beslutningen!

Kraftpapirposer med logotryk

Materiale: 100 gr/m2 kraftpapir i høj kvalitet, miljøvenlig, og 100% genanvendelig. Du kan få poserne i enten hvid, kulørte eller brun kraftpapir, og med snoede eller flade papirhanke i samme farve som posen.

Et lækkert produkt der præsenterer dig og forretning fint, og signalerer samtidig, at du er miljøbevidst.

Miljøvenlige papirposer med logotryk

Denne type pose kan du få fra bare 450 stk.

  • Poserne er fremstillet i 100 gr. kraftpapir, hvid eller brun kraftpapir med glat eller ribbet struktur
  • Hankene er enten snoede eller flade, og er i samme farve som posen
  • Tryk kan være med 1-3 Pantone C farver eller CMYK tryk
  • Tryk på 1 eller begge sider
  • Trykfil skal være en vektorfil (rentegnet fil), outlined og højtopløselig pdf fil, eller vi kan hjælpe med dette
  • Leveringstid: Ca. 3 uger fra godkendt korrektur.
  • Poseafgift: Se mere på denne www adr.: https://info.skat.dk/data.aspx?oid=1946708

tada

OBS
Poserne er præfabrikerede (op til ca. 2.000 stk.), hvilket også er derfor, at de kan fås i så små oplag. Man skal af den grund også være opmærksom på, at tryk ikke kan gå til kant, men vil primært være centreret på poserne.
Da poseformat også kan variere en anelse, er der grænser for, hvor nøjagtig pasningen kan være og specielt mellem 2 farver tæt op ad hinanden.

Flere poser end angivet i skemaerne?
Kontakt os for tilbud, og medsend meget gerne din trykfil, så vi kan se antal farver der skal anvendes i tryk.

Rekvirér TILBUD, bestilling og kontakt

Tlf. 7070 7377 | info@bettergogreen.dk

GLAT papir struktur
SNOEDE hanke
TRYK: 1-3 pantone farver, eller CMYK
Materiale v/ 450 stk.
(Minimum)
Pr. stk. kr.
v/ 600 stk.
(Minimum)
Pr. stk. kr..
Poseafgift
Pr. pose kr.
Kliché pris
Str. 18 x 8 x 22,5 cm. Hvid el brun 90 gr/m2   Rekvirèr tilbud 31,65 pr. kg 500
Str. 18 x 8 x 34 cm. Brun 90 gr/m2   Rekvirèr tilbud 31,65 pr. kg 500
Str. 25 x 11 x 32 cm. Hvid el brun 90 gr/m2   Rekvirèr tilbud 31,65 pr. kg 500
Str. 31 x 12 x 42 cm. Hvid el brun 90 gr/m2 Rekvirèr tilbud   31,65 pr. kg 500
Str. 32 x 12 x 42 cm. Hvid el brun 90 gr/m2 Rekvirèr tilbud   31,65 pr. kg 500
Str. 34 x 20 x 36 cm. Hvid el brun 110 gr/m2 Rekvirèr tilbud   31,65 pr. kg 500
Str. 40 x 14 x 40 cm. Hvid el brun 110 gr/m2 Rekvirèr tilbud   31,65 pr. kg 500
Str. 54 x 15 x 46 cm. Hvid el. brun 120 gr/m2 Min. 480 stk.
Rekvirèr tilbud
  31,65 pr. kg 500

 

GLAT papir struktur
FLADE hanke
TRYK: 1-3 pantone farver, eller CMYK
Materiale v/ 500 stk.
(Minimum)
Pr. stk. kr.
v/ 600 stk.
(Minimum)
Pr. stk. kr..
Poseafgift
Pr. pose kr.
Kliché pris
Str. 18 x 8,5 x 23 cm. Hvid el brun (Ikke CMYK) 80 gr/m2    Rekvirér tilbud 31,65 pr. kg. 500
Str. 22 x 11 x 31 cm. Hvid el brun (Ikke CMYK) 80 gr/m2 Rekvirér tilbud   31,65 pr. kg. 500
Str. 25 x 17 x 34 cm. Hvid el brun 80 gr/m2 Rekvirér tilbud   31,65 pr. kg. 500
Str. 26 x 17 x 33 cm. Hvid el brun 80 gr/m2 Rekvirér tilbud   31,65 pr. kg. 500
Str. 32 x 22 x 25 cm. Hvid el brun 80 gr/m2   Rekvirér tilbud 31,65 pr. kg. 500
Str. 32 x 16 x 40 cm. Brun 80 gr/m2   Rekvirér tilbud 31,65 pr. kg. 500
Str. 32 x 16 x 42 cm. Hvid    Rekvirér tilbud   31,65 pr. kg. 500
Str. 35 x 17 x 24 cm. Hvid el brun 90 gr/m2 Rekvirér tilbud   31,65 pr. kg. 500
Str. 45 x 17 x 47 cm. Brun 80 gr/m2 Rekvirér tilbud   31,65 pr. kg. 500

 

Miljørigtige kulørte papirposer med logo tryk, få dem hos BetterGoGreen.dk

De kulørte poser kan du få i disse farver:

Rød: Vejl. pantone farve 1795 C
Burgundi: Vejl. pantone farve 188 C
Grøn: Vejl. pantone farve 7728 C
Klar blå: Vejl. pantone farve Reflex blue
Mørk blå: Vejl. pantone farve 296 C
Sort: Vejl. pantone farve Black C

OBS

Lyse trykfarver oven på en mørkere baggrund, kan man ikke forvente bliver 100% uigennemsigtig.

Poserne er præfabrikerede (op til ca. 2.000 stk.), hvilket også er derfor, at de kan fås i så små oplag. Man skal af den grund også være opmærksom på, at tryk ikke kan gå til kant, men vil primært være centreret på poserne. Da poseformat også kan variere en anelse, er der grænser for, hvor nøjagtig pasningen kan være og specielt mellem 2 farver tæt op ad hinanden.

KULØRTE POSER
RIBBET papir struktur
SNOEDE hanke
TRYK: 1-3 pantone farver
Materiale v/ 450 stk.
(Minimum)
Pr. stk. kr.
v/ 600 stk.
(Minimum)
Pr. stk. kr..
Poseafgift
Pr. pose kr.
Kliché pris
Str. 25 x 11 x 32 cm. 100 gr/m2   Rekvirér tilbud 31,65 pr. kg. 500
Str. 31 x 12 x 41 cm. 100 gr/m2 Rekvirér tilbud   31,65 pr. kg. 500

 

Hvad er kraftpapir?

Papir er grundlæggende et miljøvenligt produkt. Det er lavet af plantefibre og indgår i naturens kredsløb. Papir kan genbruges 5-6 gange og når papiret ikke kan bruges mere, kan det brændes og give klimavenlig energi.

Papirets energi er den solenergi som træet opsamlede mens det voksede. Derfor sparer man fossile brændstoffer som olie, kul og gas når man brænder papir af.

Når papir brænder, frigives CO2 – men kun den samme mængde CO2 som træet opsamlede mens det voksede. Derfor er afbrænding af papir CO2-neutral, som betyder at det ikke øger drivhuseffekten at brænde papir (og andre plantematerialer) af.

Kraftpapir (kvistpapir) fremstilles ved, at træ koges ved 200 grader, primært fyr- og birketræer bliver brugt.
Brunt Kraftpapir kan benyttes direkte til papirfremstilling eller til fremstilling af bølgepap.
Hvidt Kraft papir er forarbejdet brunt kraftpapir.

Papirbrug: ”Myter giver problemer for klimaet”
Artikel af Carsten Bøg, Afdelingschef for Miljø- og konsulentafdelingen i GRAKOM

Selvom papir er et naturprodukt, tror mange forbrugere – og indkøbere – at man helst skal spare på papiret, eller slet ikke bruge det. Og hvis man bruger det, er bionedbrydelighed bedst. Intet kan være mere forkert.

Meningerne om papir er mange, men de fleste mener, at brug af (for meget) papir er et unødvendigt spild af ressourcer. Der er også mange, der mener, at brug af papir skader skovene.

Men de miljø- og klimamæssige konsekvenser af brug af papir, bygger på manglende viden.

Det siger miljøchef i GRAKOM, Carsten Bøg:
”En af de mest vedholdende myter, jeg hører er, at papir er selve årsagen til rydning af skovarealer. Og ja, det er rigtigt, at en del af verdens skovarealer er truede, bl.a. i Asien og Sydamerika. Men når det drejer sig om papir produceret af træ fra specielt Skandinavien, så forholder det sig faktisk helt modsat.”

Carsten Bøg forklarer, at i Europa bidrager det kommercielle skovbrug til, ikke alene at bevare skovarealer, men også til at bidrage til den betydelige vækst, Europas skovarealer har gennemgået de sidste mange år.

”Og samtidig med denne vækst, har der aldrig været så store arealer skov, der er bæredygtigheds-certificeret efter enten FSC eller PEFC,” siger Carsten Bøg.

Myten giver klimaproblemer

Selv om både FN og forskere igen og igen har påvist at udnyttelse og produktion af flere træbaserede produkter er en væsentlig del af løsningen på verdens CO2 problemer, så trives myten om danske og skandinaviske tryksager og papir desværre stadig, siger Carsten Bøg:

”En myte, som medvirker til at give os klimaproblemer, fordi vi måske undlader at efterspørge disse produkter, og dermed at vi som klode går glip af de fantastiske cirkulære økonomiske potentialer, papiret bidrager til. Både som indirekte ’CO2-æder’ gennem træernes opvækst og som CO2 fortrænger, når papiret genbruges og dermed bruges i stedet for andre fossile og ikke-fornyelige råvarer.”

Genanvendelse er langt mere miljøvenlig end bionedbrydning

En anden myte, der breder sig i disse år er, at det er bedst for miljøet, at tryksager er bionedbrydelige. ”Dette er af flere grunde ikke korrekt,” siger Carsten Bøg og fortsætter:

”Først og fremmest skal det slås fast, at alle tryksager kan bionedbrydes. Papir er bionedbrydeligt, og der er ikke tilsat tungmetaller eller andre farlige stoffer til tryksagerne. Særligt for Svanemærkede og Blomst-mærkede tryksager er man sikker på den højeste miljøstandard. Men en bionedbrydning eller kompostering af tryksager og emballage resulterer i et tab af ressourcer, hvor produkterne ellers kunne være genanvendt som råvarer. Og det betyder et øget forbrug af nye og andre produkter.”

Desuden kan bionedbrydning ved kompostering medføre, at træfibrene nedbrydes til drivhusgassen metan, der har en 28 gange stærkere påvirkning af drivhuseffekten end CO2, siger GRAKOMS miljøchef.

Genanvendelse først

Det mest effektive affaldshierarki for tryksager, er genbrug som klar førsteprioritet, dernæst forbrænding med energiudnyttelse som anden prioritet og som tredjeprioritet kommer, at produktet kan bionedbrydes, siger Carsten Bøg og fortsætter:

”Helt grundlæggende er det vigtigt at huske på, at alle tryksager kan genanvendes, og der er stor efterspørgsel på brugte tryksager som råvarer til blandt andet emballage og avispapir.”

Papir kan genbruges mindst 25 gange

Der opstår ikke farlige restprodukter fra oparbejdning af brugte tryksager til genanvendelse, selvom mange tror det.

”De rest- og slamprodukter, der er tilbage, når papirfibrene er renset til ny anvendelse, genanvendes i dag fuldt ud til erstatning for andre produkter,” siger Carsten Bøg.

Dertil kommer, at de seneste forskningsresultater gør op med myten om, at papirfibre kun kan anvendes 6-7 gange. Forsøg har vist, at dette tal kan være mindst 25 gange, hvilket markant gør klimagevinsten bedre ved at vælge papir- og karton.

Genbrug mere

Hjælp andre

Ryd op

Brug fornuften

Kontakt os i dag

7070 7377

Grenåvej 635 A, 8541 Skødstrup