Papirposer med logotryk

Papirposer med logotryk er et stærkt alternativ til plastikposer med logotryk.

“Selv om både FN og forskere igen og igen har påvist at udnyttelse og produktion af flere træbaserede produkter er en væsentlig del af løsningen på verdens CO2 problemer, så trives myten om danske og skandinaviske tryksager og papir desværre stadig…”

Poseafgift til SKAT , kr. 30 pr. kg. Se NY lov af 20/12-19

Vi tilbyder – du tager beslutningen!

Kraftpapirposer med logotryk

1-2 farvet Pantone tryk (U-skala).
Denne type pose kan du få allerede fra 450 stk.!

Materiale: 100 gr/m2 kraftpapir i høj kvalitet, som du kan få i enten hvid eller brun kraftpapir, og med snoede papirhanke i samme farve som posen.

Disse poser er præfabrikerede, og er også derfor, at du kan få dem i så små oplag. De bliver trykt i flexotryk, og selvom det sjældent sker, KAN der forekomme små unøjagtigheder, da posens format kan variere en anelse, og der er grænser for, hvor nøjagtig pasningen kan være.

Læs mere information om papirposer længere nede på siden…
Leveringstid: Ca. 12-15 arbejdsdage

Se PRISER lidt længere nede på siden…

Græs papirposer med logotryk

1-2 farvet Pantone tryk (U-skala).
Denne type pose kan du få i str. 18 x 8 x 22 cm og str. 32 x 12 x 41 cm

Materiale: Græspapir poserne er produceret af græs og genbrugspapir. Græsmassen der er græsfibre uden kemikalier udgør mindst 40 procent af denne blanding, og afhængigt af produktet bruger papirleverandøren nu op til 51% græspiller til produktionen.

Disse poser er præfabrikerede, og er også derfor, at du kan få dem i så små oplag. De bliver trykt i flexotryk, og selvom det sjældent sker, KAN der forekomme små unøjagtigheder, da posens format kan variere en anelse, og der er grænser for, hvor nøjagtig pasningen kan være.

Læs mere information om græs papirposer længere nede på siden…
Leveringstid: Ca. 12-15 arbejdsdage
Se PRISER herunder…

Hvordan er kraftpapirposer miljøvenlige?

Fakta om poser i papir

Kraftpapir (kvistpapir) fremstilles ved, at træ koges ved 200 grader, primært fyr- og birketræer bliver brugt.
Brunt Kraftpapir kan benyttes direkte til papirfremstilling eller til fremstilling af bølgepap.
Hvidt Kraft papir er forarbejdet brunt kraftpapir.

Papirbrug: ”Myter giver problemer for klimaet”

Artikel af Carsten Bøg,
Afdelingschef for Miljø- og konsulentafdelingen i GRAKOM

Selvom papir er et naturprodukt, tror mange forbrugere – og indkøbere – at man helst skal spare på papiret, eller slet ikke bruge det. Og hvis man bruger det, er bionedbrydelighed bedst. Intet kan være mere forkert.

Meningerne om papir er mange, men de fleste mener, at brug af (for meget) papir er et unødvendigt spild af ressourcer.

Der er også mange, der mener, at brug af papir skader skovene. Men de miljø- og klimamæssige konsekvenser af brug af papir, bygger på manglende viden.

Det siger miljøchef i GRAKOM, Carsten Bøg:

”En af de mest vedholdende myter, jeg hører er, at papir er selve årsagen til rydning af skovarealer. Og ja, det er rigtigt, at en del af verdens skovarealer er truede, bl.a. i Asien og Sydamerika. Men når det drejer sig om papir produceret af træ fra specielt Skandinavien, så forholder det sig faktisk helt modsat.”

Carsten Bøg forklarer, at i Europa bidrager det kommercielle skovbrug til, ikke alene at bevare skovarealer, men også til at bidrage til den betydelige vækst, Europas skovarealer har gennemgået de sidste mange år.

”Og samtidig med denne vækst, har der aldrig været så store arealer skov, der er bæredygtigheds-certificeret efter enten FSC eller PEFC,” siger Carsten Bøg.

Myten giver klimaproblemer

Selv om både FN og forskere igen og igen har påvist at udnyttelse og produktion af flere træbaserede produkter er en væsentlig del af løsningen på verdens CO2 problemer, så trives myten om danske og skandinaviske tryksager og papir desværre stadig, siger Carsten Bøg:

”En myte, som medvirker til at give os klimaproblemer, fordi vi måske undlader at efterspørge disse produkter, og dermed at vi som klode går glip af de fantastiske cirkulære økonomiske potentialer, papiret bidrager til. Både som indirekte ’CO2-æder’ gennem træernes opvækst og som CO2 fortrænger, når papiret genbruges og dermed bruges i stedet for andre fossile og ikke-fornyelige råvarer.”

Genanvendelse er langt mere miljøvenlig end bionedbrydning

En anden myte, der breder sig i disse år er, at det er bedst for miljøet, at tryksager er bionedbrydelige.

”Dette er af flere grunde ikke korrekt,” siger Carsten Bøg og fortsætter:

”Først og fremmest skal det slås fast, at alle tryksager kan bionedbrydes. Papir er bionedbrydeligt, og der er ikke tilsat tungmetaller eller andre farlige stoffer til tryksagerne. Særligt for Svanemærkede og Blomst-mærkede tryksager er man sikker på den højeste miljøstandard. Men en bionedbrydning eller kompostering af tryksager og emballage resulterer i et tab af ressourcer, hvor produkterne ellers kunne være genanvendt som råvarer. Og det betyder et øget forbrug af nye og andre produkter.”

Desuden kan bionedbrydning ved kompostering medføre, at træfibrene nedbrydes til drivhusgassen metan, der har en 28 gange stærkere påvirkning af drivhuseffekten end CO2, siger GRAKOMS miljøchef.

Genanvendelse først

Det mest effektive affaldshierarki for tryksager, er genbrug som klar førsteprioritet, dernæst forbrænding med energiudnyttelse som anden prioritet og som tredjeprioritet kommer, at produktet kan bionedbrydes, siger Carsten Bøg og fortsætter:

”Helt grundlæggende er det vigtigt at huske på, at alle tryksager kan genanvendes, og der er stor efterspørgsel på brugte tryksager som råvarer til blandt andet emballage og avispapir.”

Papir kan genbruges mindst 25 gange

Der opstår ikke farlige restprodukter fra oparbejdning af brugte tryksager til genanvendelse, selvom mange tror det.

”De rest- og slamprodukter, der er tilbage, når papirfibrene er renset til ny anvendelse, genanvendes i dag fuldt ud til erstatning for andre produkter,” siger Carsten Bøg.

Dertil kommer, at de seneste forskningsresultater gør op med myten om, at papirfibre kun kan anvendes 6-7 gange. Forsøg har vist, at dette tal kan være mindst 25 gange, hvilket markant gør klimagevinsten bedre ved at vælge papir og karton.

Hvad er GRÆSpapir?

Fakta om poser i græspapir

Græspapirposerne er produceret af græs og genbrugspapir. Græsmassen der er græsfibre uden kemikalier udgør mindst 40 procent af denne blanding, og afhængigt af produktet bruger papirleverandøren nu op til 51% græspiller til produktionen.

Et ton træmasse kræver ca. 6.000 liter vand og 5.000 kWh energi, men for den samme mængde græsmasse har du kun brug for cirka to liter vand og 137 kWh. For at få papir ud af græsset er en ren mekanisk proces tilstrækkelig – de lufttørrede fibre rengøres, skæres til fiberlængde, males og pelleteres.

Denne proces sparer enorme mængder CO2-emissioner ved produktion af græspapir sammenlignet med konventionelt papir eller papiraffald. Og selv prisen på græsfiber er mere end 40% billigere. Og selvom det ville være muligt at fremstille hvidmalet græspapir, foretrækker de fleste kunder den lysebrungrønne farve, så deres bæredygtige oprindelse forbliver genkendelig.

Genbrug mere

Hjælp andre

Ryd op

Brug fornuften

Send os en direkte forespørgsel

7 + 11 =